Tutaj jesteś:
Z dziejów koła

Data założenia Koła: 1960r.

W wyniku podziału Koła Łowieckiego Nr 2 w Giżycku powstało Koło Łowieckie Nr 3. W dniu 4 stycznia 1960 r. na Walnym Zgromadzeniu założycielskim przyjęty został statut Koła i wybrany jego zarząd w składzie: Mieczysław Ziętek – przewodniczący, Stanisław Stankunowicz – łowczy, Jan Suprynowicz – skarbnik, Zenon Czarnecki – sekretarz. Ponadto do członków założycieli należeli: Józef Mejdus, Jan Mikołajczak, Leon Szymkiewicz, Stanisław Wilczko, Stanisław Wojciechowski, Zygmunt Wojsiat i Ryszard Żarnowski. Miesiąc później w dniu 5 lutego 1960r. decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Olsztynie Koło zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego o zmienionej nazwie z Nr 3 na „Kormoran” z siedzibą w Giżycku. Od początku swojej działalności Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 61 o dużej powierzchni 13 300ha i drugi nr 90 o powierzchni 5760 ha. Są to łowiska bardzo różnorodne przyrodniczo, położone w sąsiedztwie wielkich jezior mazurskich – Kisajno, Dobskie i Dejguny w gminie Giżycko. Lasy zajmują 5020ha i stanowią dobrą ostoję dla łosia, jelenia i dzika. Sarna licznie występuje we wszystkich łowiskach również tych położonych w krajobrazie typowo rolniczym.

Właściwe gospodarowanie zwierzyną grubą pozwala na wysokie jej pozyskanie. W sezonie 2008/2009 odstrzelono 52 jelenie, 160 saren i rekordową ilość 340 dzików. Łoś którego pozyskiwano przed wprowadzonym w 2001r. moratorium na odstrzał nie jest planowany do odstrzału, pomimo wysokich stanów i dużych szkód wyrządzonych przez łosie w młodnikach leśnych.

Łowiska są dobrze zagospodarowane z dużą ilością urządzeń związanych z zimowym dokarmianiem zwierzyny i jej pozyskaniem. Uprawianych jest 17 ha poletek łowieckich i łąk śródleśnych wzbogacających bazę żerową dla jeleniowatych. Społecznie przy zagospodarowaniu łowieckim, dokarmianiu zwierzyny i ochronie łowisk przepracowują rocznie ok. 358 rob/dni. Wiele czasu poświęcają na szacowanie szkód łowieckich oraz na ochronę pól uprawnych przed zwierzyną.

Do Koła przynależy 77 członków większość z nich posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej.

Koło jest współwłaścicielem Strzelnicy Myśliwskiej w Giżycku na której odbywa się coroczne strzelania praktyczne oraz przestrzeliwują broń. Koledzy z Koła odnosili sukcesy w zawodach wojewódzkich, okręgowych i regionalnych. W 2007r. reprezentacja Koła odniosła zwycięstwo w zawodach okręgowych PZŁ a Ryszard Mejdus zajmował czołowe lokaty na zawodach krajowych, a na Mistrzostwach Polski PZŁ w 1978r. z wynikiem 89/100 pkt zdobył tytuł wicemistrza kraju. Przyjmuje się dużą wagę do kultywowania tradycji i kultury łowieckiej. Bardzo uroczyście obchodzone są jubileusze Koła. W 2005r., roku Jubileuszu 45-lecia Koło za swoją działalność zostało odznaczone Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej. Z tej okazji bite były odznaki i medale pamiątkowe.

W posiadaniu myśliwych są medalowe wieńce jeleni – byków raz oręży dzików, w tym srebrnomedalowy wieniec jelenia wyceniony na 203,41 pkt CIC pozyskany przez Mieczysława Ziętka w 1976r. i wieniec jelenia pozyskanego przez Tadeusza Gocha w 2003r. wyceniony na 202,15 pkt CIC.

 
Członkowie Koła

Lista myśliwych Koła Łowieckiego „KORMORAN”:

Więcej…
 

Pogoda

Fazy Księżyca

 

Legenda:

new moon
waxing crescent
New Moon
Nów
Waxing Crescent
Dąży do pierwszej kwadry
Wzrastający Sierp
first quater
waxing gibbous
First Quarter
Pierwsza kwadra
Waxing Gibbous
Poszerzony Księżyc
full moon
waning gibbous
Full Moon
Pełnia
Waning Gibbous
Garbaty Księżyc
last quater
waning cerscent
Last Quarter
Ostatnia kwadra
Waning Crescent
Dąży do nowiu
Księżyc Balsamiczny

 

 

Lunacja - opis przebiegu wszystkich czterech faz księżyca.

Grafika:MOON01.gif Faza = 0,000 - Nów, New Moon
Grafika:MOON02.gif faza = 0,125 - Wzrastający Sierp, Waxing Crescent
Grafika:MOON03.gif faza = 0,250 - I Kwadra, First Quarter
Grafika:MOON04.gif faza = 0,375 - Poszerzony Księżyc, Waxing Gibbous
Grafika:MOON05.gif faza = 0,500 - Pełnia, Full Moon
Grafika:MOON06.gif faza = 0,625 - Garbaty Księżyc, Waning Gibbous
Grafika:MOON07.gif faza = 0,750 - III Kwadra, Last Quarter
Grafika:MOON08.gif faza = 0,875 - Ubywający Sierp, Faza Balsamiczna, Waning Crescent