Tutaj jesteś: Okresy polowań
Okresy polowań

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne oraz zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 22 września 2009 r. ustalono nastepujące okresy polowań na zwierzęta łowne:


Jelenie szlachetne:
- byki: od 21 sierpnia - do końca lutego
- łanie: od 1 października - do 15 stycznia
- cielęta: od 1 października - do końca lutego
Sarny:
- kozły: od 11 maja - do 30 września
- kozy i koźlęta: od 1 października - do 15 stycznia
Dziki:
- odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dn. 31 marca następnego roku kalendarzowego): cały rok
- lochy: od 15 sierpnia - 15 stycznia
Drapieżniki:
- borsuki: od 1 września - 30 listopada
- tchórze i kuny (leśne i domowe): od 1 września do 31 marca
- lisy: od 1 czerwca - 31 marca
- norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze: cały rok
Zające: od 1 listopada do 31 grudnia
Ptactwo:
- kuropatwy: od 11 września do 21 października
- krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: od 15 sierpnia - 21 grudnia
- gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1 września - 21 grudnia
- łyski: od 15 sierpnia do 21 grudnia
- gołębie grzywacze: od 15 sierpnia - 30 listopada
- słonki: od 1 września - 21 grudnia
- jarząbki: od 1 września - 30 listopada

 

UWAGI:
- jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy;
- jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy;
- przyjmuje się, że dzień wolny od pracy - o czym mowa powyżej - to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty;
- łosie (byki, klempy i łoszaki) objęte są całoroczną ochroną.

 

Pogoda

Fazy Księżyca

 

Legenda:

new moon
waxing crescent
New Moon
Nów
Waxing Crescent
Dąży do pierwszej kwadry
Wzrastający Sierp
first quater
waxing gibbous
First Quarter
Pierwsza kwadra
Waxing Gibbous
Poszerzony Księżyc
full moon
waning gibbous
Full Moon
Pełnia
Waning Gibbous
Garbaty Księżyc
last quater
waning cerscent
Last Quarter
Ostatnia kwadra
Waning Crescent
Dąży do nowiu
Księżyc Balsamiczny

 

 

Lunacja - opis przebiegu wszystkich czterech faz księżyca.

Grafika:MOON01.gif Faza = 0,000 - Nów, New Moon
Grafika:MOON02.gif faza = 0,125 - Wzrastający Sierp, Waxing Crescent
Grafika:MOON03.gif faza = 0,250 - I Kwadra, First Quarter
Grafika:MOON04.gif faza = 0,375 - Poszerzony Księżyc, Waxing Gibbous
Grafika:MOON05.gif faza = 0,500 - Pełnia, Full Moon
Grafika:MOON06.gif faza = 0,625 - Garbaty Księżyc, Waning Gibbous
Grafika:MOON07.gif faza = 0,750 - III Kwadra, Last Quarter
Grafika:MOON08.gif faza = 0,875 - Ubywający Sierp, Faza Balsamiczna, Waning Crescent